Regulamin


Znajdź swoje miejsce!

Niniejszy dokument jest regulaminem określającym zasady funkcjonowania i korzystania z portalu Tixar.pl. Termin portal Tixar.pl należy interpretować jako stronę internetową www.tixar.pl oraz wszystkie jej podstrony.

Założeniem portalu jest gromadzenie i przekazywanie informacji o aktualnych wydarzeniach sportowych, kulturalnych oraz innego rodzaju wydarzeniach oferowanych przez niezwiązanych z portalem sprzedawców i pełnienie funkcji pośrednika w początkowym etapie ewentualnej transakcji między kupującym a sprzedającym. W przypadku dojścia do transakcji portal Tixar.pl nie występuje w żadnej roli w stosunku do stron bezpośrednio zainteresowanych (tj. sprzedającego i kupującego).

Zamieszczane na portalu informacje o wydarzeniu i inne informacje pochodzą od stron świadczących prezentowane usługi. Pozyskiwane są one bezpośrednio od nich, z ich stron internetowych jak i przez podmioty pośredniczące.

Informacje umieszczane na portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. Portal Tixar.pl nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między rzeczywistymi warunkami handlowymi a informacjami dotyczącymi tych wydarzeń pozyskanymi przez Tixar.pl ze źródeł budzących zaufanie (m.in. sprzedawca, jego strona internetowa, zaufane podmioty pośredniczące). Portal nie ponosi również odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych pod wpływem treści zawartych na niniejszym portalu.

Dostęp do portalu jest bezpłatny. Jest również otwarty dla wszystkich akceptujących zapisy niniejszego Regulaminu oraz zapisy zawarte w Polityce Prywatności. Korzystanie z usług oferowanych przez portal Tixar jest równoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Tixar.pl umożliwia subskrypcję newsletterów, które użytkownicy portalu otrzymują na podanego przez nich maila. Z rzeczonej subskrypcji można zrezygnować klikając odpowiedni link umieszczony w newsletterach.

Portal zastrzega sobie prawo gromadzenia i analizowania danych osobowych użytkowników w zakresie określonym w Polityce Prywatności. Działania z tego zakresu przeprowadzane są w zgodzie z treścią Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883).

Wszystkie loga, znaki towarowe, nazwy firm pojawiają się na portalu wyłącznie w celach promocyjno - informacyjnych i nie są one własnością portalu.

Portal Tixar.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie usług przedstawionych w treściach zamieszczonych na portalu. Usługi, produkty i świadczenia prezentowane na Tixar.pl oferowane są przez odpowiednie firmy, oznaczone w treści wpisów i to one mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za ewentualnie problemy związane z realizacją usług.

W przypadku braku zgody na umieszczenia w portalu Tixar.pl jakichkolwiek treści (np. znaków towarowych, informacji o rabatach) należy zwrócić się do Tixar.pl z odpowiednim wnioskiem a należyte działania zostaną podjęte.

Wszystkie treści oznaczone jako „Polecane”, „hit”, „Top20”, „promowane” nie mogą być publikowane w żadnym serwisie bez pisemnej zgody Tixar.pl. Wszystkie te oferty są starannie wybierane przez zespół Tixar.pl w celu łatwiejszej identyfikacji wydarzeń wartych uwagi.

Tixar.pl zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Informacje o takich zmianach zostaną zamieszczone na portalu Tixar.pl.